Građevinsko vještačenje
     

Obuhvaća skup poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske struke, a koji je imenovan od strane Županijskog suda.
Poslovi koje obuhvaća građevinsko vještečenje su:

  • procjena nekretnina i etažiranje
  • kontrolu izvedenih radova
  • rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti
  • osiguranje dokaza na zahtjev klijenata pri sudu
     
sva prava pridržana : ARH d.o.o. Malinska : 2011. izradio : Torkul d.o.o. M  A  L  I  N  S  K  A
Tražite ili nudite
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ili
NEKRETNINU na otoku Krku