Projektiranje građevinskih objekata
     
 • izrada projektnih programa i studija
 • izrada idejnih rješenja za ishođenje lokacijskih dozvola
 • izrada idejnih projekata za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje
 • izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole koji obuhvaća:
  – arhitektonske projekte
  - hidroinstalacije
  - elektroinstalacije
  - instalacije grijanja i hlađenja
  - troškovnike i proračune
 • izvedbene projekte
 • projekte za izdavanje potvrde izvedenog stanja
 • projekte za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • ishođenja dozvola i rješenja
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi sa izradom detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • projektiranje unutarnjih uređenja – enterijera
     
sva prava pridržana : ARH d.o.o. Malinska : 2011. izradio : Torkul d.o.o. M  A  L  I  N  S  K  A
Tražite ili nudite
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ili
NEKRETNINU na otoku Krku