Procjena nekretnina
     

Procjene nekretnina u svrhu:

  • dobivanja hipotekarnih kredita
  • utvrđivanje stvarne i prodajne vrijednosti nekretnina.
     
sva prava pridržana : ARH d.o.o. Malinska : 2011. izradio : Torkul d.o.o. M  A  L  I  N  S  K  A
Tražite ili nudite
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ili
NEKRETNINU na otoku Krku