O nama
     
  OSNOVNI PODACI
naziv :
 ARH d.o.o.  
adresa :
 Jovakina Tončića 6
 51511 Malinska - Otok Krk
 
osnovano :
 1993. godine  
tijelo :
 Trgovački sud u Rijeci  
MBS :
 040104348  
OIB :
 87658984171  
     
     
  DJELATNICI I OVLAŠTENE OSOBE
osnivač :
 Orlić Boris dipl.ing.arh.
članovi uprave :
 Orlić Boris dipl.ing.arh.
 Orlić Vesna ecc.
direktor :
 Orlić Vesna ecc.
ovlašteni projektant :
 Alaniz Marijan dipl.ing.arh.
vanjski suradnik :
 Meničanin Isabell dipl. ing. arh.
   
     
     

ARH d.o.o. osnovao je Orlić Boris dipl. ing. arh. koji je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u klasi arh.Nevena Šegvića.
Svoj radni vijek započeo je u G.P. „ Tehnika“ u Zagrebu, gdje je stekao značajna iskustva u izvođenju objekata visokogradnje od kojih su značajni:

 • OKI Zagreb
 • Silosi žita u Osjeku i Puli
 • Silos brašna u Puli
 • Tvornica cementa u Rabaku, Sudan
 • Luka rasutih tereta Bakar i
 • Termoelektrana Plomin

Prelaskom u GP „ISTRA“ u Puli rukovodi izgradnjom

 • Hotela „Medulin“ u Medulinu
 • Stambenih i ugostiteljskih zgrada u Puli i Poreču

Osnivanjem urbanističko – projektnog zavoda Istre „ Urbis 72“ prelazi na rad u ovaj zavod gdje se bavi urbanističkim i arhitektonskim projektiranjem i rukovodi jedinicom „ Arhitektura“.
U ovom razdoblju ostvaruje značajna arhitektonska ostvarenja na području projektiranja u Istri, Puli i Rijeci u svojstvu odgovornog projektanta kao:

 • Robna kuća „ISTRA“ u Puli
 • Upravna zgrada ELEKTROISTRE u Puli
 • Zgrada MUP-a u Puli
 • Rekonstrukcija gradske tržnice u Puli
 • Diskontni centar „ MESOPROMET“ u Puli
 • Samoposluga „ VIDIKOVAC“ u Puli
 • Proširenje groblja u Puli, Sv, Vičent i Pomer
 • Stambeni tornjevi u Puli i Rijeci
 • Autoremontni centar „ Brioni“ u Puli
 • Autosaloni u Puli
 • Urbanistički planovi nudo- kampa „ SOLARIS“ u Poreču
 • Restoran, samoposluga,bungalovi i glavna recepcija „ SOLARIS“ u Poreču
 • Stambeno – poslovna zgrada „ ŠAVRIČ“ u Puli
 • Idejni projekti tvornice za preradu kože u Karagandi - Kazahstan , SSSR

U suradnji sa arh. Milanom Kušanom

Na pozvanom natječaju za projekt zgrade ZAJEDNICE OPĆINA RIJEKA osvaja prvu nagradu.

Po prelasku u poduzeće „TEHPROJEKT“ Rijeka gdje rukovodi R.J. ARHITEKTURA.
Ostvaruje:

 • Idejni projekt upravne zgrade 3. Maj u Rijeci
 • Idejni projekt hotela „BOROVIK“ u Malinskoj
 • Autobusni kolodvor Krk ( glavni projektant)
 • Idejne projekte tvornice za izradu obuće u Turskoj

U sklopu poduzeća „ ARH“ d.o.o. Malinska realizira:

 

Vesna Orlić ecc. diplomirala je 1978. godine na Hotelijerskom fakultetu u Iki.
U Općini Krk radila je 13 godina i to 9 godina u Sekretarijatu za financije i 4 godine u Zavodu za društveno planiranje i analizu.
Od 1993.-1998. sa partnericom vodi vlastiti knjigovodstveni servis.
U poduzeću ARH je zaposlena od 1998. godine.


Alaniz Marijan dipl. ing. arh. diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani .
U poduzeću ARH d.o.o. radi od 1996. godine.
U poduzeću radi kao odgovorni projektant na brojnim objektima apartmanskih i obiteljskih zgrada kao i na objektima
- remontna hala za servis autobusa „ AUTOTRANS“ - u Blatu,Korčula,
- remontna hala za servis autobusa „ AUTOTRANS“ - u Poreču.


Meničanin Isabell dipl. ing. arh. diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Minhenu .
Do sada je radila na izradi izvedbeni dokumentacije u okviru poduzeća.

sva prava pridržana : ARH d.o.o. Malinska : 2011. izradio : Torkul d.o.o. M  A  L  I  N  S  K  A
Tražite ili nudite
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ili
NEKRETNINU na otoku Krku