Građevinski nadzor
     

Nadzor u građevinarstvu nad izvedbom radova i izgradnji objekata što podrazumljeva:

  • nadziranje građenja tako da bude u skladu da uvjetima građenja, potvrdom glavnog projekta, odnosno građevinskom dozvolom,
  • utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem i uvjetima građenja,
  • utvrditi je li iskolčenje građevine obavila ovlaštena osoba,
  • utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti,
    odrediti provedbu kontrole kvalitete.
  • bez odlaganja upozoriti investitora sa svim nedostacima,
    sastaviti završno izvješće,
  • sudjelovati prilikom obavljanja tehničkog pregleda.
     
sva prava pridržana : ARH d.o.o. Malinska : 2011. izradio : Torkul d.o.o. M  A  L  I  N  S  K  A
Tražite ili nudite
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ili
NEKRETNINU na otoku Krku