Legalizacija bespravne gradnje
     

Donošenjem novog zakona omogućena je legalizacija bespravno sagrađenih objekata ili dijelova objekata koji zadovoljavaju određene kriterije tj. minimalne uvjete.
Rok u kojem vlasnici takvih objekata moraju pokrenuti postupak legalizacije je 31.12.2012. Nakon tog roka objekti koji su bespravno sagrađeni a nisu legalizirani biti će tretirani mnogo strože nego što je to do sada bila praksa.

Proces legalizacije poprilično je složen i zahtjeva mnogo dokumentacije od koje veći dio mora biti potpisan od ovlaštenih projektanata ili vještaka.

Sam postupak legalizacije sastoji se od nekoliko faza :

  • Procjene zadovoljava li određeni objekt nužne uvjete za pokretanje postupka legalizacije.
  • Izrade stručno-pravne dokumentacije propisane za legalizaciju objekta.
  • Vođenja samog postupka legalizacije kroz više koraka od kojih se sastoji.

ARH d.o.o. Malinska pruža usluge kompletnog vođenja postupka legalizacije sa prikupljanjem sve potrebne dokumentacije i stručnim procjenama ili prema želji klijenta učestvuje samo u određenim segmentima postupka legalizacije.

Postupak legalizacije bespravne gradnje ARH Malinska vrši prvenstveno na području otoka Krka, ali i širem Riječkom području, te drugim području Kvarnerskim otocima..

     
sva prava pridržana : ARH d.o.o. Malinska : 2011. izradio : Torkul d.o.o. M  A  L  I  N  S  K  A
Tražite ili nudite
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ili
NEKRETNINU na otoku Krku